De Eetbare Stad

De Eetbare Stad is een groep actieve inwoners die zich inzetten voor de bevordering van de biodiversiteit in de gemeente Bergen op Zoom. We zoeken de samenwerking met andere inwoners en organisaties om de leefomgeving aantrekkelijker te maken, door kleurrijk en smakelijk groen een plek te geven in de openbare ruimte en in tuinen. Met verschillende projecten zorgen we voor meer bloeiende planten, bomen en struiken, voor zowel dieren als mensen. Het planten, beleven en eten uit de stadsnatuur zetten we in als sociale verbinder tussen bewoners in de wijk.

We dragen bij aan bewustwording rondom klimaatveranderingen en natuureducatie om toekomstige generaties een bestendige buurt te bieden. Door out of the box te denken dagen we de gemeente uit om een faciliterende rol hierin te spelen.

Het Appelfestival

Tijdens fête de la nature , in het weekend van 2 en 3 september, zullen we weer een Appelfestival organiseren. Kinderen, ouders, grootouders en iedereen die het leuk vindt om met ons het appelseizoen te vieren, is van harte welkom. Samen vieren we dat wij met het Babyboom-project de gemeente Bergen op Zoom een stuk biodiverser hebben gemaakt!

Meer informatie volgt …

Interessante berichten

Bomen zijn de longen van de aarde

De belangrijkste processen in systeem aarde zijn energie-uitwisseling met ruimte en het water, koolstof en nutriënten kringlopen. Bomen en planten zijn onderdeel van de koolstofkringloop. CO2 wordt opgenomen door bomen, planten en zee. Over langere termijn wordt het opgeslagen in bodemmateriaal en sediment zoals in fossielen. Wij mensen maken ook deel uit van de kringloop omdat wij planten eten CO2 uit stoten. En gebruiken wij fossiele brandstoffen die door verbranding in de atmosfeer terecht komen. Dit kan door planten weer omgezet worden in zuurstof. 

Bomen praten met elkaar

24 februari 2020

Bomen communiceren met elkaar door middel van hun wortels. Hoe? Bekijk het prachtige filmpje van de BBC ‘How trees secretly talk to each other‘.

Ons nieuwste project:

Met ons eerste project ‘Baby Boom’, die van 01-01-2022 tot 31-12-2022 liep, hebben we kersverse ouders van elke nieuwe inwoner van Bergen op Zoom getrakteerd op een appelboom. Op dit moment zijn we volop bezig met ons volgend project.